.::THE STRUGGLE AND INTIFADHA' WAITS FOR NO MAN; AS WE ARE THE GENERATION THAT SEARCHED, TRIED AND APPRECIATES WHAT COMES IN LIFE FOR BEING TRUE MUSLIM::.

Wednesday, April 1, 2009

BURSA SAHAM MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

MUQADIMAH)>>Islam AD-DIN yang syumul meliputi semua aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi,seharusnya sebagai a'bid sperti kita tidak boleh tidak mesti tahu akan hakikat ini.Dalam bidang muamalah Allah s.w.t telah mensyariatkan jual beli yang halal dan melarang urusniaga berbentuk riba.Mafhum dari firman alah SWT yang bermaksud:"Dan Allah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan rina"-Surrah al Baqarah ayat 175.

>>Setiap muslim disarankan agar meneliti setiap urusan muamalah agar tidak terjerumus kedalam perkara yang haram.Rasulullah SAW amat mengambil berat soal kesucian harta hingga apabila Rsulullah berhijrah ke Madinah ,baginda mendirikan pasar khas untuk kaum muslimin yang menalan kan muamalah secara halal keran melihat pasar di Madinah yang sedia ada didominasi oleh golongan Yahudi yang mengamalkan muamalah riba dan unsru-unsur yang haram.

>>Dalam bab ini saya ingin berkongsi maklumat,secara langsung akan membincangkan bersama-sama sahabat yang merupakan para ilmuan yang berminat tentang ekonomi islam khususnya di dalam tajuk ini.Seperti yang kita semua sedia maklum BURSA SAHAM merupakan medan urusniaga yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap ekonomi negara masakini,dan diceburi oleh ramai uamat islam.Perbincangan ini akan menganalisa aspek2 yang terdapat didalam bursa saham secara terpisah kerana setiap aspek mempunyai hukum hakam yang tersendiri.

No comments: