.::THE STRUGGLE AND INTIFADHA' WAITS FOR NO MAN; AS WE ARE THE GENERATION THAT SEARCHED, TRIED AND APPRECIATES WHAT COMES IN LIFE FOR BEING TRUE MUSLIM::.

Wednesday, April 1, 2009

DEFENESI BURSA SAHAM (STOCK EXCHANGE)

>>Bursa (bourse/exchange) ialah lokasi berpusat yang menjalankan perdagangan instrumen kewangan*2.Terdapat pelbagai jenis bursa masa kini,anataranya:bursa komoditi,bursa mata wang asing,bursa opsyen,bursa sekuriti/saham dan sebagainya.

>>Bursa atau bursa sekuriti (stock exchange)ialah sebuah institusi(seumpama pasar) yang menjalankan urusniaga sekuriti dimana iamembentuk pangkalan utama untuk memudahkan peredaran harta daripada induvidu,institusi dan sektor yang pelbagai,yang membantu mengembangkan kan harta dan menggalakkan pelaburan untuk kepentingan ekonomi.*3

>>Kebiasaannya nama bursa di berikan kepada tempat yang dikhususkan untuk jual beli sekuriti(sijil-sijil saham ,bon dan sebagainya)di mana orang-orang yang bermuamalahdengan sekuriti ini berkumpul di situ untuk membeli atau menjual bon-bon kerajaan atau saham-saham syarikat yang di senaraikan.Biasanya proses jual beli di lakukan dengan perantaraan broker-broker atau orang tengah.

No comments: