.::THE STRUGGLE AND INTIFADHA' WAITS FOR NO MAN; AS WE ARE THE GENERATION THAT SEARCHED, TRIED AND APPRECIATES WHAT COMES IN LIFE FOR BEING TRUE MUSLIM::.

Wednesday, April 1, 2009

EKONOMI ISLAM : PERSPEKTIF DAN CABARAN

PENGENALAN :>> Ekonomi bukanlah perosalan baru dalam islam.Perancangan dan aktiviti ekomi telah berlaku dalam zaman Nabi Yusuf A.S yang menjadi Menteri Ekonomi PERTAMA di Mesir.Baginda telah meletakkan asas ilmu Ekonomi dengan membuat satu perancangan rapi bagi memmastikan negara mempunyai bekaln yang cukup mencukupi apabila menghadapi musim kemelesetan.Namun begitu kegiatan ekonomi pada awal islam agak terbatas dengan kegiatan jual beli sahaja di pasaran yang mudah.Mualai abad kedua Hijrah bermulalah beberapa kajian mengenai kegiatan ekonomi secara khusus dan lahirlah tulisan-tulisan mengenai hukum riba,sistem harga,monopoli,percukaian.zakat,kewangan kerajaan dan sebaigainya.Tulisan-tulisan ini membicarakan hukum hakam muamalat mengikutmazhab masin-masing

No comments: