.::THE STRUGGLE AND INTIFADHA' WAITS FOR NO MAN; AS WE ARE THE GENERATION THAT SEARCHED, TRIED AND APPRECIATES WHAT COMES IN LIFE FOR BEING TRUE MUSLIM::.

Wednesday, April 1, 2009

SEJARAH BURSA SAHAM

>>Prancis merupakan negara kelahiran bursa saham yang pertama,iaitu kurun ke-13 Masihi,dimana berlaku urusniaga bon antara para perniaga hingga Raja Prancis ,King Philip(1268-1314M) telah mewujudkan broker mata wang bagi menyusun urusniaga antara para perniaga.Pada masa yang sama,gerakan erniagaan di Baljika memberangsangkan dimana para perniaga di negeri Bruges berhimpun di istana keluarga Van der Bourse untuk menhjalankan urusniaga.Perkembangan ini telah menyebabkan mereka mengambil sempena nama keluaraga pemilik istana tersebut bagi mengambarkan urusniaga ini hingga akhirnya pakata Bourse atau Bursa ini digunakan untuk pasaran urusniaga sekuriti.

>>Perkembangan ini akhirnya menyaksikan penubuhan bursa saham di negara Belanda ,Amerika Syarikat,dan kebanyakan negara industri pada kurun ke-19M.Bagi ngera islam pula,bursa saham diperkenalkan oleh negara yang menjajah .Mesir merupakan negara pertama di Timur Tengah yang mempunyai bursa saham iaitu pada akhir kurun ke-19M.Di Malaysia ,aktiviti broker dan syer dijalankan sejak abad ke-19 .Pasaran Saham Malaysia yang pertama ditubuhkan pada 1937 dibawah nama pasaran Broker Saham Malaya,Walaubagaimana pun perdagangan tidak dijalankan sehinggalah nulan Mei 1960*1.

No comments: